Változik a falumegújítás és a vidéki örökség megőrzése pályázatok beadási ideje

2011. október 20. 12:03

A templomfelújítást támogató „Vidéki örökség megőrzése” c. pályázat, 2012. elején várhatóan ismét meghirdetésre kerül, melynek keretében 100 %-os, vissza nem térítendő támogatást lehet igényelni. A 100 %-os támogatást az 5000 főnél kisebb lakosságszámú településen települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, továbbá székhellyel, illetve telephellyel rendelkező non-profit szervezet, valamint egyházi jogi személy veheti igénybe.
A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a településkép és a környezet állapotának javítása, az épített, természeti és kulturális örökség és helyi identitás megőrzése, megújítása, és ezáltal a települések vonzerejének növelése.

A támogatás helyi és/vagy országos védelem alatt álló építmények külső és belső felújítására (pl. templom, középület), a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására valamint a helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő akciók megvalósítására vehető igénybe.


A pályázati lehetőség 1 hónapig él, a benyújtás feltétele az engedélyezett tervdokumentáció és részletes költségvetés, vagy a még nem engedélyezett, de az építési hatósági eljárás megindításáról szóló határozattal benyújtott dokumentáció és költségvetés benyújtása.

Jövő februárra módosul a Falumegújításra és -fejlesztésre, illetve a Vidéki örökség megőrzésére kiírt pályázatok beadási ideje. A benyújtási időszak változtatásával a vidékfejlesztési tárca célja, hogy elegendő időt hagyjon az önkormányzatoknak, az önkormányzati társulásoknak, a nonprofit szervezeteknek és az egyházaknak a felkészülésre.

A határidő módosítása hozzájárul ahhoz, hogy a pályázóknak hatékony segítséget nyújthassanak majd a Helyi Akciócsoportok (HACS), melyek jelenleg a LEADER pályázatok beadása miatt elfoglaltak. A gazdasági, társadalmi és környezeti problémák helyi megoldását segítő HACS-ok a két pályázat előkészítésében, feldolgozásában és értékelésében vesznek részt.

A vidéki örökség megőrzésére igényelhető forrás célja a kulturális örökség fenntartása, korszerűsítése és a települések turisztikai vonzerejének növelése a helyi vagy országos védelem alatt álló épületek helyreállításával, természeti és történelmi látnivalók felújításával. A falumegújításra és -fejlesztésre adható támogatást közösségi terek, közterületek újjáépítésére, valamint helyi piacok létrehozására és bővítésére fordíthatják a nyertes pályázók.

(Vidékfejlesztési Minisztérium Sajtóirodája)

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/hirek/valtozik-a-falumegujitas-es-a-videki-orokseg-megorzese-palyazatok-beadasi-ideje