Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program - 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 14.414.943 Ft

A projekt célja Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése és működésének racionalizálása, a Képviselőtestület irányában és az általa felügyelt intézmények, szervezetek felé döntésmechanizmus korszerűsítése, költséghatékonyság javítása, partnerség megerősítése.

Szalánta Község Önkormányzata az ÁROP-1.A.2/A-2008-0263 azonosítószámú projekt keretében az új rendszer bevezetésével, ONR szoftverek beszerzésével és az együttműködők számára biztosított képzésekkel kívánja elérni a folyamatok fejlesztését. A projekt célja az ügyfélközpontúság megteremtése a közszolgáltatások színvonalának növelése, a folyamatok egyszerűsítése és átláthatóságának biztosítása által.


Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.
telefon: +36 72 524-900

www.nfu.huwww.nfu.hu/rop_ihwww.vati.hu

_________________________________________________________________________________Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program - 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt


Szalánta Község Önkormányzata az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0263 azonosítószámú projekt megvalósítására, a szervezetfejlesztési tevékenység elnyerésére vonatkozóan (16 célterületre) közbeszerzési eljárást bonyolított le. 

A megbízás Szalánta Körjegyzőség fejlesztésének alábbi 16 területére vonatkozik:

 • a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében
 • ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása)
 • a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása
 • a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése
 • az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása
 • az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe
 • a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása
 • szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése
 • a projekt szemlélet megerősítése
 • pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása
 • stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása
 • új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása
 • környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése
 • szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére
 • a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa
 • szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére

A körjegyzőség munkájának előzetes felmérése, az akadályozó tényezők feltérképezése, a dolgozók és a hivatal helyzetének kérdőíves módszerrel történő megállapítása egy pre-tanulmány keretében megvalósításra került.

Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.
telefon: +36 72 524-900

www.nfu.huwww.nfu.hu/rop_ihwww.vati.hu

_________________________________________________________________________________

Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program - 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Szalánta Község Önkormányzata az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0263 azonosítószámú projekt megvalósítását megkezdte.

Megtörtént a szervezetfejlesztés első részletének megvalósítása. Az alábbi 4 célterületen történt meg a fejlesztés:

 • a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idő csökkentése, vagy más, az ügyintézés eredményességét segítő mutató javítása érdekében,
 • ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása)
 • a projekt szemlélet megerősítése,
 • szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére.


Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.
telefon: +36 72 524-900

www.nfu.huwww.nfu.hu/rop_ihwww.vati.hu

_________________________________________________________________________________

Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program - 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt


Szalánta Körjegyzőségénél az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0263 azonosítószámú projekt megvalósítása folyamatban van.

A szervezet dolgozói Projektmenedzsment képzésben vesznek részt.

Szalánta Község Önkormányzata megbízott egy Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT) által akkreditált felnőttképzési intézményt, hogy a szervezet dolgozói részére Projektmenedzsment képzést tartson.

A képzés helyszíne: Szalánta Körjegyzőség (Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.)

A képzés célja:
A képzés ideje alatt folyamatos törekvés, hogy a dolgozók megértsék a projektszemlélet lényegét. Megismernek néhány, a gyakorlati munka szempontjából fontos technikát, a projektek eredményes vezetéséhez, a projektekben való részvételhez nélkülözhetetlen alapelvet és koncepciót. Megtanulnak néhány projekttervezési és irányítási technikát. Beosztottként képesek lesznek hatékonyabban közreműködni projektek kezdeményezésében, tervezésében és levezetésében.

Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.
telefon: +36 72 524-900

www.nfu.huwww.nfu.hu/rop_ihwww.vati.hu

_________________________________________________________________________________


Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program - 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt


Szalánta Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0263 azonosítószámú projekt megvalósítása folyamatban van.

Megtörtént a szervezetfejlesztés második részletének megvalósítása. A második részlet keretében az alábbi 8 célterület fejlesztése történt meg:

 • az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok átstrukturálása,
 • az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése, illetve az intézményektől érkező visszacsatolás beépítése a hivatal működésébe,
 • a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb működésére irányuló szervezet átalakítási programok kidolgozása,
 • pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása,
 • stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása,
 • új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása,
 • a hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása,
 • szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére.

 


Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.
telefon: +36 72 524-900


www.nfu.huwww.nfu.hu/rop_ihwww.vati.hu

_________________________________________________________________________________Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program - 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt


Szalánta Körjegyzőségénél az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0263 azonosítószámú projekt megvalósítása folyamatban van.

A jelen fázisban a szervezetfejlesztés harmadik részletének megvalósítása kezdődött meg. A tanácsadás, fejlesztési tevékenység az alábbi területeken teljesült:

 • szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése,
 • környezetbarát közbeszerzési gyakorlat bevezetése,
 • a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése,
 • a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa.

 

Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.
telefon: +36 72 524-900

www.nfu.huwww.nfu.hu/rop_ihwww.vati.hu

_________________________________________________________________________________Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program - 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt


Szalánta Körjegyzőségénél az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0263 azonosítószámú projekt megvalósítása folyamatban van.

A projekt kapcsán szükséges és kívánatos horizontális vállalásokhoz kapcsolódó események és szervezeti átalakítások kezdődtek meg és teljesültek a hivatal munkájának egyes részterületein.


Az esélyegyenlőségi, környezeti fenntarthatósági és társadalmi fenntarthatósági területen folytatott tevékenység célja, hogy Szalánta Körjegyzőség és természeti és társadalmi környezete is rendelkezzen a fenntarthatóság elvéhez kötődő tudással és ambícióval, valamint, hogy a hivatalban konkrét környezettudatosságra és az esélyegyenlőségre motiváló intézkedések történjenek, illetve induljanak hasonló irányú saját kezdemények is. A körjegyzőség teljesíti a kitűzött célokat és a vállalásait a környezeti fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és a társadalmi fenntarthatóság területen, melynek eredményeit a projekt vége után legalább 5 évig fenntartja.


Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.
telefon: +36 72 524-900

www.nfu.huwww.nfu.hu/rop_ihwww.vati.hu

_________________________________________________________________________________Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program - 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt


Szalánta Körjegyzőségénél az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0263 azonosítószámú projekt megvalósítása folyamatban van.

Lebonyolításra kerültek a workshopok, ahol az adott célterület szakértője segített a körjegyzőségen dolgozóknak az együtt gondolkodásban, a folyamatjavításban, s a folyamatok fejlesztésében. A workshopokon alkalmazott módszerek felölelik a következőket

 • tréningtevékenység
 • hagyományos oktató tevékenység
 • folyamatszimuláció


Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.
telefon: +36 72 524-900

www.nfu.huwww.nfu.hu/rop_ihwww.vati.hu

_________________________________________________________________________________Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program - 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt


Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló ÁROP- 1.A.2/A-2008-0263 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan Önkormányzati Nyilvántartó Rendszer kifejlesztése, telepítése és beüzemelése történt meg.

A Sárkány Informatikai Zrt. Szalánta Körjegyzőség részére Önkormányzati Nyilvántartó Rendszert fejlesztett ki, melynek alapja az ONR ügyviteli szoftver.

A rendszer fő moduljai:

 • Törzsadatok
 • Önkormányzat
 • Határozatok, Saját hatáskör
 • Rendszer menü: beállítások, jogosultság kezelés stb.


A szolgáltatás rendszertervvel és felhasználói kézikönyvvel egészül ki.

A rendszer célja, hogy segítse az önkormányzat munkájának lebonyolítását, a korszerű eszközök és módszerek bevezetését a hivatal működésébe és átlátható, rendezett dokumentációt segítsen elő.

Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.
telefon: +36 72 524-900

www.nfu.huwww.nfu.hu/rop_ihwww.vati.hu

_________________________________________________________________________________Szalánta Körjegyzőség szervezetfejlesztése

Új Magyarország Fejlesztési Terv - Államreform Operatív Program - 1.A.2

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt

Szalánta Körjegyzőségénél az ÁROP- 1.A.2/A-2008-0263 azonosítószámú projekt megvalósítása befejeződött, lezárult.

A Körjegyzőség szervezetfejlesztése 22 célterületen kínált tanácsokat, új lehetőségeket, fejlesztéseket. Összefoglaló tanulmány megírása segítette a projekt lezárását az eredmények értékelését, mérését. Továbbá a pre-tanulmány elkészítése, Önkormányzati Nyilvántartó Rendszer kifejlesztése és beüzemelése és a dolgozók Projekt menedzsment képzése valósult meg a projekt időtartama alatt.

A projekt költségeinek elszámolása, a projektben résztvevők munkájának értékelése és az eredmények bemutatása, elfogadtatása folyamatban van.

Az körjegyzőség az eredmények megtartását további öt év fenntartási időszakra vállalta.


Szalánta Község Önkormányzata, 7811 Szalánta Hunyadi János u. 63.
telefon: +36 72 524-900

www.nfu.huwww.nfu.hu/rop_ihwww.vati.hu

_________________________________________________________________________________