Címe: 7811 Szalánta Németi u.2.

Alapítvány típusa: Nyílt alapítvány

Bemutatkozás:

Gyermekalapítványunkat 1999.-ben hoztuk létre a nevelőközösség és a szülői közösség támogatásával.

Célja:

- Az óvodába járó gyermekek képességeinek fejlesztése, az esélyegyenlőség megteremtése
- Ismeretterjesztés, hagyományőrzés
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tevékenységek támogatása
- Gyermek- és ifjúságvédelem
- A nevelő-oktató munka színvonalának emelése, a színvonalas pedagógiai tevékenység tárgyi feltételeinek megteremtése.

Az alapítványhoz bárki feltétel nélkül csatlakozhat, aki elfogadja az alapító okirat rendelkezéseit.

Az alapítványi célok elérése érdekében az alapítvány gazdasági tevékenységet folytathat.

Az alapítványhoz pénzbeli juttatáson kívül, minden vagyoni értékű szolgáltatással csatlakozni lehet.