A szalántai Általános Iskolába járó gyerekek fejlesztése érdekében 1996 októberében az alapítók létrehozták a Holnapért alapítványt. 

Az alapító tagok neve:

Vlasits Józsefné 
Horváth Ferenc
Udvarácz Lászlóné
Szeverinácz Mihályné
Király Zoltánné
Magyarné Kordik Mariann
Sinkó Jánosné

elnök
alapító
szülő
szülő
szülő
szülő
szülő

Az alapítvány székhelye: Szalántai Általános iskola , Szalánta, Hunyadi u. 43.sz. 7811

Az alapítvány célja:

- A szalántai Általános Iskolába járó gyerekek képességeinek fejlesztése. 
- Kulturális-, művészeti és sporttevékenységek támogatása. 
- Színvonalas oktatómunkát elősegítő tárgyi feltételek megteremtése.

Pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és támogatni nem fog. 

A szülők vállalkozók anyagilag támogatják alapítványunkat. 
A szülői munkaközösség évente megrendezi a nevelők- szülők bálját, aminek a bevételét az alapítvány számlájára utalják át. 

Az alapítvány támogatja:

- a tanulók sporttevékenységét, 
- tantárgyi vetélkedőkön való részvételét, 
- a kimagasló eredményt elért gyerekek nyári táboroztatását.

Támogatást nyújtott az iskolai könyvtár fejlesztéséhez. 
Minden támogatást az alapítvány szívesen fogad, ami segít bennünket abban, hogy minél több támogatást nyújthassunk tehetséges tanulóinknak.