Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Szalánta Önkormányzat Képviselő-testülete iskolakezdési támogatást nyújt minden

 


- óvodáskorú

- nappali tagozaton tanulmányokat folytató kiskorú

- nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató nagykorú

- nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató nagykorú

 

 

diák részére. A támogatás a 23. életévüket be nem töltött diákokat illeti meg.

A támogatásra való jogosultságot óvoda- illetve iskolalátogatási igazolással, felsőfokú intézmények esetén hallgatói jogviszony-igazolással lehet érvényesíteni az önkormányzati hivatalban.

 

Határidő: 2019. november 15.