A támogatási kérelmek benyújtásának előfeltétele a projektötlet benyújtása volt a Helyi Akciócsoport által felállított Helyi Bíráló Bizottsághoz, mely szerv megvizsgálja a projekt Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához (HVS) való illeszkedését meghatározott kritériumrendszer alapján. A kis értékű projektek esetében 17 darab, a többi projekt esetében 135 darab adatlap érkezett be. Amennyiben a HBB pozitívan bírálja el a projektötletet, úgy írásban, támogató nyilatkozat kiállításával tájékoztatja az ügyfelet. Ha a projekt adatlapot a Helyi Bíráló Bizottság nem támogatja úgy az ügyfélnek 5 nap áll rendelkezésére az adatlap ismételt benyújtására. A támogató nyilatkozat hiányában a benyújtott támogatási kérelem azonnali elutasításra kerül.

A támogatási kérelmek benyújtására kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül van lehetőség. A célterület katalógusban meghatározott dokumentumokat szkennelt formában kell a kérelemhez csatolni. Fontos, hogy az ügyfél kizárólag abban az esetben tud pályázatot benyújtani, ha rendelkezik MVH regisztrációs számmal. Felhívjuk a figyelmet, hogy a regisztrációs folyamat időigényes, ezért mielőbb gondoskodjon az MVH regisztrációs kérelem benyújtásáról illetve az Ügyfélkapus regisztrációról.

A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között, elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon lehet az MVH-hoz (Mezőgazdasági És Vidékfejlesztési Hivatal) benyújtani. Tekintettel arra, hogy október 31. munkaszüneti napra esik a pályázat elektronikus feltöltésének legkésőbbi dátuma 2011. november 2. napja.

A munkaszervezet tagjai az elmúlt időszakban több fórumot szerveztek, ahol tájékoztatták az érdeklődőket a pályázati lehetőségekről; cikkeket jelentettek meg a helyi újságokban, honlapokon; személyesen, valamint elektronikus és telefonos úton adtak tanácsot a projektek előkészítésében.

Ez év augusztusában, szeptemberében a Pécsi Kistérségben több, Leader forrásból támogatott rendezvény került megrendezésre, úgy mint a „Hagyományok hete Pogányban 2011” rendezvénysorozat, a „Baksai Pipi-tér Fesztivál” és a „Kozármislenyi Városnap”. Mindhárom esemény színvonalas, magas látogatottságú volt, tartalmas szórakozást biztosított a résztvevők számára, hozzájárulva a helyi hagyományok felelevenítéséhez, megőrzéséhez.

Az Egyesület aktuális információi, meghirdetésre került célterületei, a hozzájuk kapcsolódó adatlapok, formanyomtatványok elérhetőek a www.mecsekvidek.hu oldalon.

 

Vanyúr Arnold

Területi referens

Mecsekvidék HACS