SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

 


 

Szalánta Önkormányzata 2004. áprilisában nyitotta meg a településen a Gondozási Központot, idősek nappali ellátása (idősek klubja) és házi segítségnyújtás szolgáltatással. 2008. februárjában a Pécsi Többcélú Kistérségi Társul intézménye, a Pécsi Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Központ vette át a feladatellátást. Szolgáltatásai: idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

 

 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

 

 

Cél: Az otthonukban élők élethelyzetének segítése annak érdekében, hogy saját, megszokott környezetének biztonságában tölthesse mindennapjait. Szolgáltatások:

Fizikai ellátás:

· Testi higiéné biztosítása; mosdatás, öltöztetés

· Szűk környezet rendbetétele

· Reggeli/ebéd előkészítése, szükség esetén etetés

· Vásárlás, gyógyszerkiváltás, ügyintézés

Egészségügyi ellátás:

· Ápolási, gondozási feladatok az orvos megbízásából

· Gyógyszerelés

· Orvoshoz kísérés, orvos házhoz hívása

· Passzív betegfelügyelet

Mentális gondozás:

· Egyéni és családi esetkezelés

· Segítő beszélgetés

· Kórházi látogatás

· Kapcsolattartás

ÉTKEZTETÉS

Cél: A szociálisan rászorultak napi egyszeri meleg étellel történő ellátása:

· Főzőhelyi kiszolgálással, vagy

· Az étel elvitelének lehetőségével, vagy

· Házhoz szállítással.

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Cél: Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Az ellátás keretében biztosítani kell:

· Az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését

· A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét

· Szükség esetén további egészségügyi, vagy szociális ellátás kezdeményezését.

 

 

IDŐSEK KLUBJA

 

 

Az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervez az intézmény. Cél a hasznos és tartalmas időtöltés biztosítása, az aktivitás megtartása, képességek és készségek szinten tartása. Társas kapcsolatok épülésének segítése, az egyéni és társadalmi hasznosság érzésének megtartása érdekében.

 

 

Szolgáltatásaink:

  • Igény szerint meleg étel biztosítása
  • Szabadidős programok szervezése
  • Manuális foglalkozás
  • Kulturális igény kielégítése
  • Társas kapcsolatok megtartásának segítése
  • Szükség esetén egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás megszervezése
  • Személyi higiéné megtartásának segítése
  • Ügyintézésben való segítségnyújtás, információ szolgáltatás
  • Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

A klubtagok számára minden évben szervez az intézmény kirándulást. Rontha László esperes úr lelki gyakorlatot tart klubunkban igény szerint. Hagyománnyá vált, hogy minden év október 1-én, az Idősek Világnapján, Szalántán köszöntjük az intézmény összes időskorú ellátottját. Ezen kívül minden nap színes programokkal várjuk a szalántai klubtagokat: dísztárgyakat, ajándéktárgyakat készítünk, készülünk és megtartjuk az ünnepeket, énekelünk, olvasunk, beszélgetünk.Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

Elérhetőségeink:

Idősek klubja Szalánta, Németi út 11.

Tel: 72/524-033

Gorsicsné Thuránszky Ivett - Klubvezető

 

 

Képek