Szalánta községben jelentős, 40% körüli a horvát anyanyelvű lakosság létszáma. A jelenlegi önkormányzati képviselő testületben négy fő horvát származású, ez is azt mutatja, hogy itt a horvátok és a magyarok sikeresen tudnak együtt élni, együtt dolgozni.

Szalánta önkormányzata aktívan támogatja a horvát nemzetiségi kultúra ápolását, életben tartását. Komoly anyagi támogatást biztosít ennek megvalósítására. Anyagilag támogatja a Horvát Kisebbségi Önkormányzatot is.

Községünkben horvát kisebbségi önkormányzat 1994. óta működik. Azóta az elnöki posztot Standovár Mihály látja el.

2006.-ig a kisebbségi önkormányzatnak három tagja volt, 2006.-tól öt, 2010.-től négy, és 2014-től ismét háromtagú a testületünk.

A jelenlegi tagok: Standovár Mihály, Sándorné Stivics Brigitta és Bedicsné Ádám Éva.

Standovár Mihály tagja a területi önkormányzat képviselő testületének is.

Kisebbségi Önkormányzatunknak egyetlen fő feladata van: a horvát kisebbség támogatása.

Ezt különféle módon valósítjuk meg. Anyagi támogatást nyújtunk a helyi óvodának és iskolának. Támogatjuk az iskola és az óvoda alapítványait.

Kiemelten támogatjuk a Marica Kulturális Egyesületet, hiszen az községünkben a horvát nemzetiségi kultúra fő zászlóvivője. Az anyagi támogatás mellett szakmai, promóciós és erkölcsi támogatást is nyújtunk. Kapcsolatunk a „Maricával” jól működik, több közös rendezvényt is szerveztünk .Minden évben van horvát est, ahol a szalántaiakon kívül a környék horvát településeinek lakóit is örömmel fogadjuk. Ezen a rendezvényen mindig fellép a Marica Kulturális Egyesület és a környék horvát hagyományőrző csoportjai, így már vendégszerepelt Szalántán a harkányi vegyes kórus, a kökényi Matusek László énekkar, a Mohács Néptáncegyüttes, a Snaše pogányi menyecskekórus, a Tanac Néptáncegyütes, a Vizin Zenekar, a bátyai Vodenica néptánc csoport.

Alkalmanként lehetőségünk van horvátországi hagyományőrző együtteseket is vendégül látni. Legutóbb Nova Gradiška hagyományőrző csoportja lépett fel nálunk,de vendégeink voltak már Bošnjaci, és testvérközségünk Strizivojna hagyományőrző egyesületei is.

A másik nagy érdeklődést kiváltó program a Pécsi Horvát Színház vendégszereplése Szalántán. Már számos szórakoztató színdarabbal örvendeztették meg a szalántai közönséget.

A szalántai katolikus hívők körében igen népszerű program az évenkénti zarándokút Horvátországba. Minden évben más-más zarándokhelyre látogatunk el, egy egész napos program keretében.

A Horvát Kisebbségi Önkormányzat az éves költségvetésében mindig biztosít anyagi fedezetet arra, hogy a horvát írott média eljusson a falunkba. Az intézmények számára előfizetjük a „Hrvatski Glasnik” című hetilapot, mely a magyarországi horvát nemzetiség lapja. Karácsony előtt az összes horvát családot megajándékozzuk a horvát kalendáriummal, melyet a lakók nagy örömmel fogadnak. A „Hrvatski Kalendar” legnagyobb előfizetője országos szinten a szalántai Horvát Kisebbségi Önkormányzat.

Sikeresen veszünk részt különféle nemzetiségi pályázatokon, pl. MNEKK, OHÖ, Baranya Megyei Horvát Önkormányzat pályázatain.

Mi hárman azért dolgozunk, hogy a horvát kultúra, és a horvát identitás még sokáig fennmaradjon Szalántán, és arra törekszünk, hogy a horvát származásúak mellett a magyar lakosság is elfogadja és megszeresse kultúránkat.