Fogd a szalántai Óvodások kezét

 

 

Címe: 7811 Szalánta Németi u.2.

Alapítvány típusa: Nyílt alapítvány

Bemutatkozás:

Gyermekalapítványunkat 1999.-ben hoztuk létre a nevelőközösség és a szülői közösség támogatásával.

Célja:

- Az óvodába járó gyermekek képességeinek fejlesztése, az esélyegyenlőség megteremtése
- Ismeretterjesztés, hagyományőrzés
- Nemzeti és etnikai kisebbségi tevékenységek támogatása
- Gyermek- és ifjúságvédelem
- A nevelő-oktató munka színvonalának emelése, a színvonalas pedagógiai tevékenység tárgyi feltételeinek megteremtése.

Az alapítványhoz bárki feltétel nélkül csatlakozhat, aki elfogadja az alapító okirat rendelkezéseit.

Az alapítványi célok elérése érdekében az alapítvány gazdasági tevékenységet folytathat.

Az alapítványhoz pénzbeli juttatáson kívül, minden vagyoni értékű szolgáltatással csatlakozni lehet.

 


 

 

Holnapért alapítvány

A szalántai Általános Iskolába járó gyerekek fejlesztése érdekében 1996 októberében az alapítók létrehozták a Holnapért alapítványt. 

Az alapító tagok neve:

Vlasits Józsefné 
Horváth Ferenc
Udvarácz Lászlóné
Szeverinácz Mihályné
Király Zoltánné
Magyarné Kordik Mariann
Sinkó Jánosné

elnök
alapító
szülő
szülő
szülő
szülő
szülő

Az alapítvány székhelye: Szalántai Általános iskola , Szalánta, Hunyadi u. 43.sz. 7811

Az alapítvány célja:

- A szalántai Általános Iskolába járó gyerekek képességeinek fejlesztése. 
- Kulturális-, művészeti és sporttevékenységek támogatása. 
- Színvonalas oktatómunkát elősegítő tárgyi feltételek megteremtése.

Pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és támogatni nem fog. 

A szülők vállalkozók anyagilag támogatják alapítványunkat. 
A szülői munkaközösség évente megrendezi a nevelők- szülők bálját, aminek a bevételét az alapítvány számlájára utalják át. 

Az alapítvány támogatja:

- a tanulók sporttevékenységét, 
- tantárgyi vetélkedőkön való részvételét, 
- a kimagasló eredményt elért gyerekek nyári táboroztatását.

Támogatást nyújtott az iskolai könyvtár fejlesztéséhez. 
Minden támogatást az alapítvány szívesen fogad, ami segít bennünket abban, hogy minél több támogatást nyújthassunk tehetséges tanulóinknak.