Szalánta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 28-i ülésén 5 napirendi pontot vitatott meg. A Tenkesvíz Kft. jelenleg csak úgy tud szolgáltatni Szalántán, ha vizet vesz át a Tettye Forrásháztól. Ezért a Tenkesvíz kérte a Tettyét, hogy az eredeti szerződésben foglaltaktól eltérően több vizet adjon át számára, mert ő Szalánta közigazgatás területén akar szolgáltatni. Ezt a kérést a Tettye Forrásház elutasította. Addig nem áll módjában támogatni a Tenkesvíz kérelmét, amíg a Pécsi Vízmű tartozását valaki ki nem egyenlíti feléjük. Szalánta egyelőre marad a Pécsi Vízmű Zrt-nél.

Az első napirendi pont tárgyalása során Dunai Zoltán polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet az előző testületi ülés óta eltelt eseményekről. Elmondta, hogy a Tettye Forrásház Zrt. vízkorlátozása miatt tett feljelentést a rendőrség elutasította, arra hivatkozva, hogy nem történt bűncselekmény. Hasonló módon hozott döntést Szigetvár Jegyzője is. A szeptember 30-i testületi ülésen a testület úgy határozott, birtokvédelmet kér a Nádoriné dr. Rohi Éva körjegyzőtől. A körjegyző asszony elfogultságra hivatkozva kérte a Baranya Megyei Kormányhivatalt, jelöljön ki más jegyzőt az eljárás lefolytatására. A Kormányhivatal Szigetvár Jegyzőjét jelölte ki erre a feladatra, aki időközben már meg is hozta döntését. Elutasította Szalánta kérelmét arra hivatkozva, hogy ez nem hatósági ügy. Ezért a képviselő-testület úgy döntött, él a fellebbezés jogával. Továbbá a képviselő-testület úgy határozott, megbízza a Magyar és Társai Ügyvédi Irodát Szalánta vízellátásával kapcsolatos valamennyi hatósági és bírósági eljárásban az önkormányzat képviseletével. A képviselők elfogadták az ügyvédi iroda ajánlatát. Ez azt jelenti, hogy átvilágítják az ügyet, és ennek alapján tesznek majd javaslatot további lépésekre.

A második napirendi pontban elfogadásra kerül Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőri jelentése, valamint az erre vonatkozó javaslatokból álló intézkedési jelentést.

A következő napirendi pont során a képviselő-testület megjelölte azokat a részterületeket, amelyek alapján a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás elvégzi a 2012-ben esedékes belső ellenőrzést.

Ezt követően a tanyagondnok szakmai programjának elfogadása került napirendre. A körjegyző asszony beszámolt az idei évi ellenőrzés eredményéről. Javasolta egy új és egységes szerkezetű szakmai program elfogadását. Erre azért volt szükség, mert az előző szakmai program elfogadása óta jelentős jogszabályváltozások történtek. Jogszabály írja elő, hogy nyilatkozatot kell beszerezni azoktól, akik igénybe veszik a tanyagondnoki szolgálatot. Ez egy garanciális szabály arra vonatkozóan, hogy valaki ugyanazt az ellátást ne vehesse igénybe több önkormányzat területén is. Ezek a nyilatkozatok már ott vannak Daszkalov Iván falugondnoknál.

Az egyebek napirendi ponton belül a képviselő-testület több döntést is hozott. Elhatározták, hogy a szalántai ravatalozó tetőének cseréje, burkolatának felújítása és előtetőének építése mellett, az ajtót is kicserélteti. Az új ajtó készítésére további árajánlatokat várnak asztalosoktól. Egy korábbi ülés során úgy döntöttek a testület, hogy lakossági kérésre két járatot is indít Szalánta-Németi forduló betéréssel.  A Pannon Volán Zrt által elvégzett utasszámlálás eredménye alapján úgy határoztak, hogy kihasználatlanság miatt megszüntetik az éjszakai járatot. Továbbá arról is döntöttek, hogy Szalánta Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Mecsekvidék Helyi Közösség Egyesülethez Civil valamint helyi kezdeményezések és együttműködések támogatása, jó gyakorlatok bemutatása célterületre a helyi újság kiadásának támogatására. A pályázat célja a „SzALÁnTA” című helyi kiadvány havi megjelenéséhez szükséges költségek finanszírozása. A projekt keretén belül 1 000 000 Ft-ra lehet pályázni, ahol a támogatottság 90%-os.