A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás.

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékes területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben teljes idejű, alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzetséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, a képzési keretidőn belül folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

  • a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
  • vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
  • és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2012/2013. tanév első félévében ténylegesen megkezdik.

A pályázatot Szalánta Község Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázat kötelező mellékleteivel, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november. 14.

A pályázattal kapcsolatban további információt a Körjegyzőség hivatalában kaphatnak.