Blog

Szalánta

Hirdetmények, hírek, aktualitások

2022.05.16.

Tájékoztató a 2022. május 20-i agrárkamatai választásokról.

2022.05.10.

Tisztelt Szalántai Lakosok! Szalánta Község Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő és elévülhetetlen érdemeket szerző, Szalánta község fejlődése, gyarapodása, ezáltal hírnevének öregbítése érdekében végzett kimagasló teljesítményt nyújtó állampolgárt méltó elismerésben részesítse, "Szalánta község Díszpolgára" címet alapított. A kitüntetett személy az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet. A díszpolgári cím adományozására bárki tehet írásban javaslatot, melyet rövid indokolással a tárgyév 2022. május 31-ig a polgármesternek kell írásban benyújtani, melyet a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen a testület elé terjeszt. A díszpolgári cím odaítéléséről a képviselő-testület egyszerű többséggel dönt. J avaslati   lap   -   „Szalánta   község   Díszpolgára”   cím   adományozására   letölthető   ITT , illetve az Önkormányzaton a hirdetőtáblán is megtalálható.

2022.04.04.

Megjelent a “SZALÁNTA”, a község önkormányzatának lapja!

2022.03.09.

Pályázati kiírás civil szervezetek 2022. évi támogatására.

2022.03.03.

A Magyar Államkincstár tájékoztatói az alábbi képekre kattintva olvashatók!

2022.02.17.

Szalánta a Magyar Falu Program pályázatán a közterületi játszótér fejlesztés pályázaton 4.901.410.- Ft összeget nyert! Köszönjük Magyarország Kormányának, Nagy Csaba Képviselő Úrnak a támogatását!

2021.12.28.

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet tájékoztatja Szalánta társasházban élő lakosait, hogy a társasházi sormunka ütemterv alapján Szalántára 2022. június 1-3 közötti időszak vonatkozik.

2021.12.03.

Tisztelt Szalántai Lakosok! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy avar és kerti hulladék égetése a hatályos jogszabályok alapján hétfői és pénteki napokon engedélyezett. Dr. Hitre Gabriella s.k. polgármester

2021.12.02.

Képek a falu karácsonyi dekorációiról:

2021.09.17.

Fontos tájékoztató a gépjárműadó fizetési kötelezettség teljesítéséről! Szalánta, illetve Szilvás lakosságának.

2021.09.16.

2021.08.23-i közmeghallgatás beszámolói: Szalánta_ÖK, HNÖSZ, RNÖSZ,

2021.07.17.

2021.06.25.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021/TMOP/0305 azonosítójú „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázatán Szalánta Községi Önkormányzat támogatásban részesült! Értesítés támogatásról Támogatói okirat Kifizetési kérelem

2021.05.12

Bemutatkozik a Szalántai Óvoda és Konyha

2021.05.12.

2021.04.14.

A „Tisztítsuk meg az Országot” projekt keretében két célterületen nyertünk pályázatot. Az 1. célterület keretében önkormányzati ingatlanon elhelyezett építési törmelék elszállítására és megsemmisítésére 1.069.030.- Ft összegben. A projekt lehetőséget adott ingatlanvédelmi rendszer telepítésére, melyre 896.874.- Ft összeget nyertünk. A projekt végrehajtása folyamatban van.

2021.04.14

A Szalántai Óvoda és Konyha gyermekei és dolgozói és Szalánta Községi Önkormányzatának nevében szeretnénk köszönetünket kifejezni Szabó Károly üveges mesternek, aki az óvoda földszinti mosdójában kicserélte a mosdókhoz tartozó tükröket. Karcsi bácsi minden évben támogatja az intézményünket, hála és Köszönet érte!

2021.04.10.

Olvassa el a Balkaninfo cikkét a Marica étteremről!

2021.03.30.

Bölcsődei támogatás - kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása. Vissza nem térítendő, maximum 40 ezer forint támogatás a 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelő szülőknek, a munkaerőpiaci visszatérés céljából. Bővebb információ a mellékelt lapon lévő elérhetőségeken.

2021.02.24.

A „Fogd a szalántai óvodások kezét” Alapítvány kéri, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák működését. A részletes felhívás ITT olvasható.

2021.02.24.

Szalántát is érintő kerékpárút teljes dokumentációja letölthető zip-ben az ikonra kattintva. Kibontás után 32 db pdf állományban található az útvonal műszaki leírása.

2021.01.28.

A Tisztítsuk meg az országot!” projekt keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) elindította a Hulladékradar nevű mobilalkalmazást, amely fogadja az illegális hulladékokról szóló bejelentéseket. Számítunk az emberek segítségére, hiszen az applikáció alkalmazása nem jelent különös nehézséget. Az eddigi tapasztalatok alapján a szemét legnagyobb része építési és kommunális hulladék. Az illegális lerakások főképp utak, vasútvonalak, folyópartok mentén találhatók, míg a településeken a külterületek, félreeső helyek a legszennyezettebbek. Vigyázzunk Szalánta hulladékmentességére, legyen célunk az élhető település kialakítása!
Szilvás a Magyar Falu Program pályázatán 2020. évben a közterületi játszótér fejlesztés pályázaton 4.460.074- Ft összeget nyert! (MFP-OJF/2020) Köszönjük Magyarország Kormányának, Nagy Csaba Képviselő Úrnak a támogatását!
Pályázati hírek