Blog

Szalánta

Hirdetmények, hírek, aktualitások

2024.03.12.

2024.02.21.

Felhívás a veszettség vírus terjedésének megelőzésével kapcsolatos jogszabályi kötelezettségek betartására.

2024.01.04.

Hulladékszállítási időpontok 2024-ben.

2023.12.20.

2023.08.04.

A háziorvosi és a sürgősségi ügyeleti ellátás tájékoztatója ITT olvasható. A központi telefonszám: 1830

2023.06.21.

A rendőrség tájékoztatója az online csalásokról és megelőzésükről.

2023.06.14.

2023.05.23.

Föld árverés A Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK, Szervezet) a Kormány által 2015. évben meghirdetett „Földet a gazdáknak!” Program folytatásaként nyilvános árverés keretében ismét értékesíti a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó 10 hektár térmértéket meghaladó földrészleteket. Az árverések keretében mintegy 22 ezer hektár állami földterület kerül meghirdetésre, több ütemben. Az első ütemében több mint 12 ezer hektár elsősorban szántó, rét, legelő művelési ágú földrészletet kínál az NFK megvételre. Az NFK honlapján (https://nfk.gov.hu/arveresek) közzétételre került egy részletes tájékoztató, valamint sor került az árverési hirdetmények kifüggesztésére. Az árverések időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást.

2023.05.09.

Szalánta Község Önkormányzat Képviselő-testülete attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő és elévülhetetlen érdemeket szerző, Szalánta község fejlődése, gyarapodása, ezáltal hírnevének öregbítése érdekében végzett kimagasló teljesítményt nyújtó állampolgárt méltó elismerésben részesítse, "Szalánta község Díszpolgára" címet alapított.

2023.05.03.

Rendőrségi tájékoztató az áldozat védelméről és a telefonos, internetes csalásokról.

2023.04.20.

Fakivágási engedély kérelem és bejelentés közterületen lévő fás szárú növényekre.

2023.04.17.

Tisztelt Lakosság! A kutak vízjogi engedélyezési eljárásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom: Font Sándor, az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tájékoztatása szerint a bizottság dolgozik az eljárásrend jogszabályi formába foglalásán, de addig is a legfontosabb: a házi fúrtkutak tulajdonosainak (és a külterületen 50 m-nél nem mélyebbre fúrt öntözési célú kutak esetében) egyelőre semmit nem kell tenniük. Fentiek értelmében kérem a türelmüket, amint lezárul a folyamat, tájékoztatjuk Önöket a teendőkről! dr. Aradi Krisztina sk. jegyző

2023.02.15.

Tájékoztató az állatvédelmi előírásokról.

2023.01.20.

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS SZALÁNTA és KÖKÉNY települések csatornahálózatának kiépítése a KEHOP -2.2.2-15-20211-00168 azonosító számú pályázat keretében.

2023.01.09.

A földgáz díjszabását érintő egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2023. január 10-i hatállyal módosult.

2023.01.09.

Tájékoztatás a Helyi Iparűzési Adó devizában történő megfizetéséről. Tájékoztatás a Helyi Iparűzési Adó devizában történő megfizetésének, a „beérkezésekor érvényes árfolyam” meghatározásáról

2022.08.17.

Letölthető Szalánta - Németi felszíni vízelvezetésének vízjogi engedélyezési terve.

2022.08.02.

Jelentkezz szerződéses határvadásznak! A Rendőrség várja azoknak a 18 évet betöltött, de az 55. életévet be nem töltött, büntetlen előéletű, legalább alapfokú iskolai végzettségről (8 évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított bizonyítvánnyal és magyar állampolgársággal rendelkező személyek jelentkezését a szerződéses határvadászképzésre, akik elhivatottak Magyarország államhatárának őrzése és a jogellenes migráció megakadályozása iránt.

2022.07.16.

Szalánta Községi Önkormányzat tájékoztatója a „Szalánta Községi Önkormányzat Művelődési Házának energetikai korszerűsítése” TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00032 projekt megvalósításának záró rendezvényéről

2022.06.09.

Szalánta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (III.22.) önkormányzati rendelete A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMÉRŐL a módosító 17/2020. (XII. 10.) polgármesteri rendelettel egységes szerkezetben.

2022.04.04.

Megjelent a “SZALÁNTA”, a község önkormányzatának lapja!

2022.02.17.

Szalánta a Magyar Falu Program pályázatán a közterületi játszótér fejlesztés pályázaton 4.901.410.- Ft összeget nyert! Köszönjük Magyarország Kormányának, Nagy Csaba Képviselő Úrnak a támogatását!

2021.09.16.

2021.08.23-i közmeghallgatás beszámolói: Szaánta_ÖK, HNÖSZ, RNÖSZ,

2021.06.25.

Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021/TMOP/0305 azonosítójú „Tisztítsuk meg az Országot!” pályázatán Szalánta Községi Önkormányzat támogatásban részesült! Értesítés támogatásról Támogatói okirat Kifizetési kérelem

2021.04.14.

A „Tisztítsuk meg az Országot” projekt keretében két célterületen nyertünk pályázatot. Az 1. célterület keretében öönkormányzati ingatlanon elhelyezett építési törmelék elszállítására és megsemmisítésére 1.069.030.- Ft összegben. A projekt lehetőséget adott ingatlanvédelmi rendszer telepítésére, melyre 896.874.- Ft összeget nyertünk. A projekt végrehajtása folyamatban van.

2021.03.30.

Bölcsődei támogatás - kisgyermeket nevelők munkaerőpiaci visszatérésének támogatása. Vissza nem térítendő, maximum 40 ezer forint támogatás a 20 hetesnél idősebb kisgyermeket nevelő szülőknek, a munkaerőpiaci visszatérés céljából. Bővebb információ a mellékelt lapon lévő elérhetőségeken.

2021.02.24.

Szalántát is érintő kerékpárút teljes dokumentációja letölthető zip-ben az ikonra kattintva. Kibontás után 32 db pdf állományban található az útvonal műszaki leírása.

2021.01.28.

A Tisztítsuk meg az országot!” projekt keretében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) elindította a Hulladékradar nevű mobilalkalmazást, amely fogadja az illegális hulladékokról szóló bejelentéseket. Számítunk az emberek segítségére, hiszen az applikáció alkalmazása nem jelent különös nehézséget. Az eddigi tapasztalatok alapján a szemét legnagyobb része építési és kommunális hulladék. Az illegális lerakások főképp utak, vasútvonalak, folyópartok mentén találhatók, míg a településeken a külterületek, félreeső helyek a legszennyezettebbek. Vigyázzunk Szalánta hulladékmentességére, legyen célunk az élhető település kialakítása!

2024.02.27.

Tisztelt Lakosság! Tájékoztatom Önöket, hogy Szalánta Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján, a 22/2024.(II.15.) számú határozatával a Szalántai Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. december 30. napjától 2025. január 1. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban, valamint a Pogányi Kirendeltségen ügyintézés, és ügyfélfogadás sem lesz. Dr. Aradi Krisztina jegyző